Отписване от абонамента за уведомления и журнали свързани с промоции